Розв'язати систему лінійних рівняннь

Задача. Задана система лінійних рівнянь третього порядку у матричному вигляді: \(A \cdot X =B\). Потрібно розв'язати систему - знайти вектор-стовпець невідомих \(X\).
Теорія. Для розв'язку знаходять обернену матрицю для матриці \(A\) і множать її на вектор-стовпець \(B\) вільних членів.
Приклад. Нехай система рівнянь задана у матричному вигляді: \(A \cdot X =B\), де
\[A=\begin{bmatrix}1 &-1 &1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix},X=\begin{bmatrix}x \\ y \\ z \end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}0 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \] Розв'язок дивіться нижче - ви можете ввести у математичний блокнот власні данні:
Інструкція. Елементи рядків відділяються комами, рядки - комами з крапкою. Матриця вводиться за рядками - спочатку перший, потім другий, третій. Щоб відновити початковий приклад - тисніть F5. Якщо дані у блокнот введені з помилкою - з'явиться повідомлення про помилку. Початок обчислень - клавіша Enter після вводу даних. Ви можете тут розв'язати і систему четвертого чи п'ятого порядку.
Остання зміна: неділя, 20 серпень 2017, 23:59