Добуток матриць третього порядку

Для того, щоб перемножити дві матриці \(A \cdot B\), слід поелементно кожен рядок першої матриці помножити на кожний стовпець другої і додати добутки. Результат слід поставити у матрицю \(C\) на перетині номера рядка із першої матриці і номера стовпця із другої матриці. Множення матриць - не лінійна операція. У загальному випадку \(A \cdot B \neq B \cdot A \) . Нижче наведено онлайн-приклад. Ви можете змінити числа у матрицях на власні. Введіть дані у рядки, де визначаються матриці \(A,B\) і натисніть клавішу enter - калькулятор виконає обчислення. Зверніть увагу: матрицю слід вводити за рядками. Елементи у рядку відділяються комами, а рядок від рядка - крапкою з комою.
Остання зміна: понеділок, 21 серпень 2017, 00:00