Логарифмічні формули

$$\log_ab - існує\;\; якщо\;\; b>0,\;\;\; a>0,\;\;\; a\neq 1;$$ $$\lg b=\log_{10}b\;\;-\;\; десятичний\;\; логарифм;$$ $$\ln b=\log_{e}b\;\;-\;\; натуральний\;\; логарифм,\;\; где\;\; e\approx 2,718; $$ $$a^{\log_ab}=b;\;\;\;$$ $$log_ab+\log_ac=\log_a(b\cdot c);\;\;\;\log_ab-\log_ac=\log_a(\frac{b}{c});$$ $$\log_a(b^p)=p\cdot\log_ab;\;\;\;\log_{a^k}b=\frac{1}{k}\log_ab;$$ $$\frac{\log_cb}{\log_ca}=\log_ab;\;\;\;\log_ab=\frac{1}{\log_ba};$$ $$k=\log_a(a^k);\;\;\;\log_a1=0.$$
Остання зміна: субота, 19 серпень 2017, 18:58