Курс складається з двох змістовних модулів: 1) моделі представлення електронної інформації і сучасні формати даних; 2) методи і засоби обробки інформації на програмному рівні. Курс викладається студентам спеціальності інформатика та має за мету ознайомлення з основами сучасного подання та обробки електронної інформації. Для розуміння курсу студент повинен знати основи web-програмування: html, css, javascript.

Курс складається з двох змістовних модулів: теоретичної та практичної частини. В першій частині студенти ознайомляться з основними термінами, поняттями та алгоритмами, що використовуються для побудови інтелектуальних інформаційних систем. Друга частина присвячена логічному програмуванню елементів інформаційних систем.

Курс “Спеціалізовані мови програмування” передбачає вивчення студентами наступних розділів: основи програмування імітаційного моделювання; програмне забезпечення імітаційного моделювання; основи мови та інтегрованого середовища GPSS WORLD; створення та експлуатація моделей в GPSS WORLD.

У курсі розглянуті теоретичні основи побудови експертних систем та наведені приклади проектування і програмної реалізації експертних систем. Також вивчаються засоби побудови нейронних мереж, їх характеристики та методи навчання.  Розглянуті алгоритми розпізнавання графічних образів та практичні приклади їх реалізації.

Курс розрахований на магістрів освітнього напрямку "Інформатика" та передбачає ознайомлення із системами підготовки інформації.

Курс розрахований на студентів-магістрів. У курсі вивчаються основи програмування для сучасних браузерів, розглядаються приклади та методи створення застосувань та розширень до браузерів. Вивчаються основи механізмів роботи систем WebKit и Gecko.