Курс розрахований на магістрів освітнього напрямку "Інформатика" та передбачає ознайомлення із системами підготовки інформації.

Курс розрахований на студентів-магістрів. У курсі вивчаються основи програмування для сучасних браузерів, розглядаються приклади та методи створення застосувань та розширень до браузерів. Вивчаються основи механізмів роботи систем WebKit и Gecko.

У курсі розглянуті теоретичні основи побудови експертних систем та наведені приклади проектування і програмної реалізації експертних систем. Також вивчаються засоби побудови нейронних мереж, їх характеристики та методи навчання.  Розглянуті алгоритми розпізнавання графічних образів та практичні приклади їх реалізації.

Курс складається з двох змістовних модулів: 1) моделі представлення електронної інформації і сучасні формати даних; 2) методи і засоби обробки інформації на програмному рівні. Курс викладається студентам спеціальності інформатика та має за мету ознайомлення з основами сучасного подання та обробки електронної інформації. Для розуміння курсу студент повинен знати основи web-програмування: html, css, javascript.

Курс складається з двох змістовних модулів: теоретичної та практичної частини. В першій частині студенти ознайомляться з основними термінами, поняттями та алгоритмами, що використовуються для побудови інтелектуальних інформаційних систем. Друга частина присвячена логічному програмуванню елементів інформаційних систем.

Курс “Спеціалізовані мови програмування” передбачає вивчення студентами наступних розділів: основи програмування імітаційного моделювання; програмне забезпечення імітаційного моделювання; основи мови та інтегрованого середовища GPSS WORLD; створення та експлуатація моделей в GPSS WORLD.