Мета курсу - ознайомлення студентів із основними алгоритмами та методами програмування (мова С++) з використанням математичного апарату, необхідного для розв'язування теоретичних і практичних задач, прищеплення навичок дослідження прикладних проблем та створення програмного забезпечення.
Основи програмування мовою Python. Основна мета курсу - ознайомлення з базовими алгоритмами програмування мовою Python та основами ООП. Онлайн інтерактивний матеріал, онлайн-редактор та інтерпретатор Python. Здача задач онлайн. Сертифікат про навчання на курсі.