Мета курсу - ознайомлення студентів із основними алгоритмами та методами програмування (мова С++) з використанням математичного апарату, необхідного для розв'язування теоретичних і практичних задач, прищеплення навичок дослідження прикладних проблем та створення програмного забезпечення.