Це курс для початківців та тих, хто постійно користується нашим сайтом: студентів та викладачів. Тут детально розповідається про те, як користуватися нашим сайтом, проходити тести, створювати курси та інше. Цей курс буде постійно поповнюватися одночасно з розвитком та наповненням сайту, додаванням нових видів контролю та видів лекційних та навчальних матеріалів. Слідкуйте за змінами.

Це скоріше не курс, а демонстрація деяких можливостей при створенні курсів. Тому, слід звертати увагу не на зміст курсу, а на його структурні елементи, що показують можливості системи дистанційного навчання. Це демонстраційний, відкритий для всіх "курс", в якому показано можливості використання тестів, додавання файлів, окремих html-сторінок та інше. Але слід зазначити, що тут показано лише один формат курсів: "формат-структура". А в системі -  чотири типа структур курсів. 

Наведені основні відомості про дистанційне навчання в Україні з офіційного положення про дистанційне навчання в Україні, а також корисні посилання на матеріали про дистанційне навчанняСистема дистанційного навчання використовується для основного чи додаткового (факультативного) навчання, контролю самостійного вивчення навчальних матеріалів.

Сайт Математика.Укр - система дистанційного навчання. На сайті використовуються технології  Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, вимовляється «Мудл»). Moodle - це модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає викладачам, учням та адміністраторам розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Moodle можна використовувати в навчанні школярів, студентів, при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, як в комп'ютерних класах навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома.

Автор концепції платформи e-learning Moodle австралієць Мартін Доугіамас (Martin Dougiamas) вважає, що головною її метою було створення системи, відмінної від доступних на ринку, а саме такої, в якій враховувалися б педагогічні аспекти, що базуються на основах пізнавальної психології, коли студент (учень) це активний суб’єкт, який самостійно створює свою власну систему знань, користуючись доступними йому джерелами. При цьому роль викладача (тьютора) полягає, в основному, в мотивуванні й підтримці своїх підопічних шляхом підготовки завдань для самостійного опрацювання, оцінювання результатів їх виконання, коригування знань студентів (учнів). 

Цей глосарій або список містить визначення термінів, що використовуються в українському перекладі інтерфейсу Moodle та використовуються у нашій системі дистанційного навчання. Різні варіанти перекладу можуть у подальшому обговорюватися в коментарях і оцінюватися усією спільнотою для вибору найкращого. Цей список постійно збільшується та коригується. Перед початком роботи з сайтом слід ознайомитися з основними визначеннями, або можна постійно звертатися до цього списку під час роботи для правильного розуміння термінів.

Тут ви дізнаєтесь як реєструватися на сайті та налаштовувати свій профайл. Також тут розповідається як змінити пароль, розглядаються інші теми, що стосуються користувача та тих можливостей, які у нього є під час користування нашою системою дистанційного навчання. Матеріал доповнюється після розширення функціоналу користувачів у системі навчання.