Цей курс вищої математики призначений студентам, які навчаються за скороченою програмою.  В курсі вивчаються основні розділи вищої математики. Курс розрахований на один семестр.

Курс вищої математики читається два роки протягом чотирьох семестрів. Цей курс є частиною загального курсу і викладається у третьому семестрі. Складається з наступних тем : диференціальні рівняння першого порядку, диференціальні рівняння другого порядку, системи диференціальних рівнянь, числові та степеневі ряді, тригонометричні ряди.

Курс вищої математики читається два роки протягом чотирьох семестрів. Цей курс є частиною загального курсу і викладається у першому семестрі. Складається з декількох основних тем, починаючи з елементів лінійної алгебри і закінчуючи функціями багатьох змінних.

Курс вищої математики читається два роки протягом чотирьох семестрів. Цей курс є частиною загального курсу і викладається у другому семестрі. Складається з декількох основних тем інтегрального числення, починаючи з невизначених інтегралів і закінчуючи подвійними та криволійнійними інтегралами.