Метою вивчення дисциплiни є підготовка фахівців, які володіють вмінням моделювання та оптимізації  конструкцій  побутової  та  біотехнічної  апаратури  з  урахуванням ймовірного розсіювання параметрів елементів та конструкцій; можуть використовувати при конструюванні системи автоматизованого проектування, системи комп’ютерної  графіки,  комплекси  розрахунків  та  моделювання,  сучасну комп’ютерну техніку.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  формування у майбутніх спеціалістів по біотехнічній та медичній електронній апаратурі знань, що до поняття оптимізації проектування електронних пристроїв, вузлів та блоків систем, вміння моделювання конструкцій з урахуванням ймовірного розсіювання параметрів елементів.

Розглядаються принципи телебачення, оптичне зображення та його сприйняття, вибір основних параметрів систем передачі зображень та їх узгодження, перетворювачі оптичного зображення в електричний сигнал, перетворювачі електричних сигналів в оптичне зображення, особливості формування сигналів в системах передачі кольорових зображень, синхронізація процесу розгортки, загальні відомості про канали передачі зображень, цифрові системи передачі зображень, системи передачі телевізійних сигналів по волоконно-оптичним лініям зв´язку, системи візуалізації.

Ознайомлення студентів з загальнотеоретичними аспектами обробки сигналів, зокрема сигналів, що отримуються від біологічних обєктів в процесі роботи біотехнічних апаратів і систем; особливостями побудови та функціонування пристроїв та електронних апаратів, за допомогою яких проводиться реєстрація та обробка біосигналів; алгоритмом аналізу медично – біологічної інформації; основними методами, обладнанням, приладами і апаратами, що використовуються для обробки біосигналів.


Головною метою вивчення дисципліни у підготовці спеціалістів та магістрів є утворення системи уявлень за допомогою мінімальної кількості між собою не пов'язаних логічних посилань, яка дає наочну та зрозумілу картину зв’язку між структурою та властивостями матеріалів, впливу на них зовнішніх факторів, технології обробки та дозволяє прогнозувати цілеспрямовані дії для отримання властивостей матеріалів, що вимагаються призначенням електронного апарату.