Пропустити доступні курси та олімпіади

Доступні курси та олімпіади

Математичний інтернет-турнір "Математика.Укр" розрахований на учнів середніх та спеціалізованих шкіл, які вивчають та цікавляться математикою. Турнір не має обмежень по термінам початку чи завершення - ви можете розв'язувати окремі задачі у зручний для вас час. Задачі мають обмеження у часі на виконання одного завдання. Час на виконання визначається у залежності від рівня складності задач. Ви змагаєтесь, щоб отримати якомога більше балів з можливих та обійти у турнірній таблиці тих, кто уже приймав участь у турнірі. За результатами участі у турнірі, Ви безкоштовно отримаєте електронний сертифікат з вашою оцінкою у відсотках - 100% максимальна оцінка.
Онлайн олімпіада для тих, хто починає або вивчає основи програмування з використанням мови C++. Олімпіада не має обмежень у часі. Ви змагаєтесь, щоб отримати найбільшу кількість балів з можливих. Учасникам олімпіади пропонується 18 задач. Онлайн перевірка у реальному часі.  За результатами участі в онлайн-олімпіаді Ви отримаєте електронний сертифікат з вашою оцінкою.
Онлайн-олімпіада з математики для абітурієнтів. Завдання олімпіади за рівнем складності розраховані на учнів випускних класів, які мають намір та бажання продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Олімпіадні завдання можна вважати такими, що мають за мету підготувати учнів до ЗНО, та налаштувати абітурієнтів до навчання у вищому навчальному закладі. Олімпіада не має обмежень у часі - можна записатися для участі та потім розв'язувати задачі у будь який час, зручний для вас. Час на розв'язок окремих задач має обмеження. На кожну задачу Ви маєте одну спробу. За результатами олімпіади активні учасники отримають електронний сертифікат.
Онлайн-олімпіада для школярів і студентів, які вивчають програмування. Для виконання олімпіадних завдань використовуйте мову free pascal. Пропонується виконати два види завдань: написати програму або процедуру чи функцію, яка розв'язує задачу. Перевірка задач здійснюється у реальному часі. Олімпіада не має обмежень у часі - можна записатися для участі та потім розв'язувати задачі у будь який час, зручний для вас. За результатами олімпіади ви отримаєте електронний сертифікат.
Це онлайн-курс до підручника "Математика програмістам". Підручник має за мету відповісти на питання - "Чи варто програмісту вивчати математику?". У підручнику - нічого зайвого з математики, а тільки те, що обов'язково знадобиться програмісту. Тут представлено коди (близько 100) програм С++, наведених у підручнику. Ви маєте змогу подивиться результат їх виконання онлайн прямо тут. Коди можна редагувати, змінювати, вводити свої дані і одразу бачити результат. Унікальність підручника у тому, що ви вивчаєте одночасно математику і програмування, отримаєте можливість спілкування з автором, зможете онлайн перевірити виконання завдань, отримаєте сертифікати за результатами здачі кодів. Аби зайти в онлайн-версію підручника слід ввести кодове слово, яке постійно змінюється та яке Ви можете дізнатися, якщо у вас є паперовий підручник. Поточне кодове слово - останнє слово на сторінці 168 підручника.  Замовляйте паперову версію, надіславши запит на email - krnu@i.ua.

Курс вищої математики розрахований на три семестри. Цей курс є частиною загального курсу і викладається у першому семестрі. Складається з декількох основних тем, починаючи з елементів лінійної алгебри і закінчуючи функціями багатьох змінних.

Курс вищої математики розрахований на три семестри. Цей курс є частиною загального курсу і викладається у другому семестрі. Складається з декількох основних тем інтегрального числення, починаючи з невизначених інтегралів і закінчуючи подвійними та криволійнійними інтегралами.
Курс вищої математики читається протягом трьох семестрів. Цей курс є частиною загального курсу і викладається у третьому семестрі. Складається з наступних тем : диференціальні рівняння першого порядку, диференціальні рівняння другого порядку, системи диференціальних рівнянь, числові та степеневі ряді, тригонометричні ряди.
Мета курсу - ознайомлення студентів із основними алгоритмами та методами програмування (мова С++) з використанням математичного апарату, необхідного для розв'язування теоретичних і практичних задач, прищеплення навичок дослідження прикладних проблем та створення програмного забезпечення.
Основи програмування мовою Python. Основна мета курсу - ознайомлення з базовими алгоритмами програмування мовою Python та основами ООП. Онлайн інтерактивний матеріал, онлайн-редактор та інтерпретатор Python. Здача задач онлайн. Сертифікат про навчання на курсі.
Курс складається з двох змістовних модулів: 1) моделі представлення електронної інформації і сучасні формати даних; 2) методи і засоби обробки інформації на програмному рівні. Курс викладається студентам спеціальності інформатика та має за мету ознайомлення з основами сучасного подання та обробки електронної інформації. Для розуміння курсу студент повинен знати основи web-програмування: html, css, javascript.

Курс складається з двох змістовних модулів: теоретичної та практичної частини. В першій частині студенти ознайомляться з основними термінами, поняттями та алгоритмами, що використовуються для побудови інтелектуальних інформаційних систем. Друга частина присвячена логічному програмуванню елементів інформаційних систем.